WISŁA 1200

Start: Wisła

Finish: Gdańsk

Termin: 29 VI 2024

Limit czasu: 170 h

Dystans: 1200 km

 

Trasa

 

Ludzie podróżowali wzdłuż rzek od wieków. W naturalny sposób wytyczały one szlaki komunikacji, a swoją zmiennością uczyły szacunku dla potęgi natury.

Tak też poprowadziliśmy trasę WISŁY 1200. Po przejechaniu prawie wszystkich ścieżek po obu brzegach rzeki, od źródeł pod Baranią Górą do ujścia w Gdańsku, wybraliśmy dla Was najlepsze odcinki, które pokazują całą jej potęgę i urodę.

Trasa wytyczona jest po nadwiślańskich drogach, szutrach, ścieżkach, skarpach i wałach. Jazda po ruchliwych drogach wojewódzkich i krajowych ograniczona jest do absolutnego minimum, tak aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort obcowania z przyrodą i historią, których próżno szukać gdzie indziej w Europie.

Po drodze rozległe starorzecza i rozlewiska pełne dzikich ptaków, wydmy, piaskowe łachy i klimatyczne miasteczka, w których czas jakby się zatrzymał. WISŁA 1200 to nie tylko Kraków, Warszawa, Toruń i Gdańsk. Zachwycimy Was urodą i osobliwością Kazimierza Dolnego, Sandomierza, Zawichostu, Płocka, Dobrzynia, Chełmna, Świecia, Grudziądza i Gniewu. A pomiędzy nimi mozolny, kolarski wysiłek i pokonywanie własnych słabości bez wsparcia z zewnątrz.


.