WISŁA 1200

Start: Gdańsk

Finish: Wisła

Date: 2 VII 2022

Time limit: 180 h

Distance: 1200 km

 

Track

People traveled along rivers for ages. They were natural routes and their always-changing stream thought people respect to the power of nature.

Tak też poprowadziliśmy trasę RMW1200. Po przejechaniu ponad 2500 kilometrów wzdłuż obu brzegów Wisły, od ujścia w Gdańsku do źródeł pod Baranią Górą (i z powrotem 😉), wybraliśmy dla Was najlepsze odcinki, które pokazują całą jej potęgę i urodę.

The route leads through roads, paths, rubbles and dikes. Riding along busy roads is limited to absolute minimum, to provide safety and comfort of being in touch with the nature and history, which you will not find in any other place in Europe. On your way, you will pass broad old river-beds and flowage’s full of wild birds, sand dunes and sand bars, climatic villages where time seems to have stopped. RMW1200 is not only Krakow, Warsaw, Torun and Gdansk. We will amaze you with beauty and peculiarity of Janowiec, Sandomierz, Zawichost, Plock, Dobrzyn, Chełmno, Swiecie, Grudziac and Gniew and between them- cyclists strive and overcoming your own weaknesses.

Po drodze rozległe starorzecza i rozlewiska pełne dzikich ptaków, wydmy i piaskowe łachy i klimatyczne miasteczka, w których czas jakby się zatrzymał. RMW1200 to nie tylko Kraków, Warszawa, Toruń i Gdańsk. Zachwycimy Was urodą i osobliwością Janowca, Sandomierza, Zawichostu, Płocka, Dobrzynia, Chełmna, Świecia, Grudziądza i Gniewu. A pomiędzy nimi mozolny, kolarski wysiłek i pokonywanie własnych słabości bez wsparcia z zewnątrz.

Reguły Wisła 1200

.