WISŁA 1200

Start: Wisła

Finish: Gdańsk

Date: 29 VI 2024

Time limit: 170 h

Distance: 1200 km

 

Track

 

People traveled along rivers for ages. They were natural routes and their always-changing stream thought people respect to the power of nature.

Tak też poprowadziliśmy trasę WISŁY 1200. Po przejechaniu prawie wszystkich ścieżek po obu brzegach rzeki, od źródeł pod Baranią Górą do ujścia w Gdańsku, wybraliśmy dla Was najlepsze odcinki, które pokazują całą jej potęgę i urodę.

The route leads through roads, paths, rubbles and dikes. Riding along busy roads is limited to absolute minimum, to provide safety and comfort of being in touch with the nature and history, which you will not find in any other place in Europe. On your way, you will pass broad old river-beds and flowage’s full of wild birds, sand dunes and sand bars, climatic villages where time seems to have stopped. RMW1200 is not only Krakow, Warsaw, Torun and Gdansk. We will amaze you with beauty and peculiarity of Janowiec, Sandomierz, Zawichost, Plock, Dobrzyn, Chełmno, Swiecie, Grudziac and Gniew and between them- cyclists strive and overcoming your own weaknesses.

Po drodze rozległe starorzecza i rozlewiska pełne dzikich ptaków, wydmy, piaskowe łachy i klimatyczne miasteczka, w których czas jakby się zatrzymał. WISŁA 1200 to nie tylko Kraków, Warszawa, Toruń i Gdańsk. Zachwycimy Was urodą i osobliwością Kazimierza Dolnego, Sandomierza, Zawichostu, Płocka, Dobrzynia, Chełmna, Świecia, Grudziądza i Gniewu. A pomiędzy nimi mozolny, kolarski wysiłek i pokonywanie własnych słabości bez wsparcia z zewnątrz.


.