Start: Akwileja, Włochy

Finish: Gdańsk, Polska

Termin: 19 VII 2024

Limit czasu: 345 h

Dystans:
: 1400 km
: 280 km

 Ludzie podróżowali wzdłuż rzek od wieków. A jak podróżowali przed dwoma tysiącami lat?

MMXXIV AMBER ROAD BIKERAFTING RACE  jest samowystarczalnym ultramaratonem, w którym trasę, wytyczoną śladem antycznego Bursztynowego Szlaku, należy pokonać rowerem i packraftem.  Impreza jest adresowana do zaawansowanych i doświadczonych rowerzystów, którzy równie pewnie czują się na wodzie*. Trasa AMBER ROAD odtwarza szlak, który pokonywali Rzymianie, Celtowie i Goci, by u wybrzeży Bałtyku zdobyć bursztyn – legendarne złoto północy. Starożytne Itineraria, wyżłobione w skałach koleiny kół, archeologiczne znaleziska, a wreszcie legendy przekazywane przez pokolenia pozwoliły odtworzyć trasę, którą mogli pokonywać starożytni kupcy i podróżnicy by z rzymskiej Aquileia dotrzeć w okolice dzisiejszego Gdańska. Korzystali z sieci rzymskich dróg, których pozostałości znaleźliśmy na terenie dawnego Imperium Romanum. Dalej na północ, po przekroczeniu Dunaju musieli znaleźć drogę między celtyckimi oppidiami i starożytnymi miastami Gotów. Bezkresne puszcze dzisiejszej Polski czasem łatwiej było pokonać spływając rzekami. Tak wygląda nasza wizja Bursztynowego Szlaku: 1400 km do pokonania rowerem i 280 do przepłynięcia packraftem. Po drodze alpejskie przełęcze, wielkie europejskie rzeki, rzymskie drogi i bezdroża starożytnego Barbaricum. 

 

* W AMBER ROAD wystartować mogą tylko osoby dorosłe, które dają rękojmie pokonania Trasy bez uszczerbku dla swojego zdrowia. Nie można wystartować w AMBER ROAD bez odpowiedniego przygotowania kondycyjnego, sprzętowego i techniki długodystansowej jazdy na rowerze i długodystansowego pływania jednostkami pływającymi napędzanymi siłą własnych mięśni, a także bez wcześniejszego sprawdzenia swoich możliwości w kolarstwie i szeroko rozumianym kajakarstwie. Startujesz na swoją odpowiedzialność i sam musisz podjąć decyzję, czy podjąć się tego epickiego wyzwania.

Reguły AMBER ROAD są proste:

 1. Należy pokonać z rowerem i packraftem, siłą własnych mięśni, całą Trasę Amber Road zgodnie z niniejszymi Regułami.
 2. Trasa jest podzielona na 8 odcinków rowerowych i 7 odcinków packraftowych.
 3. Na całej trasie trzeba mieć ze sobą rower i packraft, zgodnie z zasadą: „packraft na rowerze, rower na packrafcie”
 4. Pokonanie całej Trasy AMBER ROAD musi nastąpić bez wsparcia z zewnątrz (samowystarczalność). Znaczy to między innymi, że od startu do mety musisz mieć ze sobą rower i packraft oraz bagaż, dzięki którym pokonasz trasę. Zasada ta dotyczy wszystkich aspektów pokonania Trasy Amber Road, w tym jedzenia, picia, spania, serwisu sprzętu. Wszyscy muszą mieć równe szanse. 
 5. Niedopuszczalne na trasie jest korzystanie z jakiegokolwiek wsparcia osób trzecich, które nie jest dostępne dla wszystkich na równych zasadach. Osoby bliskie to też osoby trzecie w rozumieniu niniejszych Reguł.
 6. Niedopuszczalne jest korzystanie na trasie z jakiegokolwiek wsparcia zaaranżowanego przed startem, w tym dokonywanie przed startem rezerwacji noclegów na trasie.
 7. Wsparcie pomiędzy uczestnikami wyścigu jest zgodne z niniejszymi Regułami. Jest obowiązkiem i przywilejem każdego z Was i będzie wyrazem właściwego rozumienia idei tej imprezy;
 8. Wszystkie odcinki rowerowe należy pokonać zgodnie z ich przebiegiem udostępnionym przez organizatora jako pliki gpx, respektując pozostałe Reguły Amber Road i prawo (własność prywatną, ochronę przyrody, prawo o ruchu drogowym, granice państwowe). 
 9. Odcinki rowerowe można pokonać na dowolnym rowerze poruszanym siłą mięśni. Trasa przebiega w większości po drogach asfaltowych i szutrowych możliwych do pokonania rowerem typu grawelowego. Zdarzają się też drogi leśne i polne, których przejezdność może zależeć od pogody.
 10. Uczestnicy na całym dystansie są zobowiązani do posiadania i używania w trakcie odcinków rowerowych kasku oraz odpowiedniego oświetlenia z przodu i z tyłu roweru.
 11. W przypadku, gdy wyznaczona trasa jest nieprzejezdna znajdź objazd i wróć na szlak w bezpiecznym miejscu. 
 12. Zjeżdżanie z Trasy jest zawsze dopuszczalne, niezależnie od przyczyny, pod warunkiem powrotu na Trasę w tym samym miejscu.
 13. Odcinki wodne należy pokonać przy użyciu wiezionego ze sobą packrafta, płynąc razem ze swoim rowerem i bagażem. 
 14. Odcinki wodne poprowadzone są po rzekach i jeziorach wykorzystywanych do turystyki kajakowej. Są to akweny, na których istnieją naturalne i wybudowane przeszkody i obiekty hydrotechniczne, które są niemożliwe do pokonania packraftem. Uczestnicy sami określają sposób ominięcia przeszkód (przenoski). Konieczne jest dokładne zapoznanie się z odcinkami wodnymi i zlokalizowanymi na nich przeszkodami przed rozpoczęciem imprezy. 
 15. Stan bezpieczeństwa na wodzie zależy często od stanu (wysokości) wody. Wysoki stan wody może powodować dodatkowe trudności techniczne i zawsze wymaga zwiększonej uwagi i ostrożności. Wasze bezpieczeństwo zależy od waszej rozwagi i pokory.
 16. Obowiązkowe wyposażenie na całym dystansie to kamizelka wypornościowa, dopasowana do rozmiarów uczestnika, założona i zabezpieczona zgodnie z jej instrukcją na cały czas pokonywania odcinków wodnych. Naruszenie tego postanowienia Reguł będzie skutkowało natychmiastową dyskwalifikacją. Organizator zastrzega sobie możliwość sprawdzenia wyposażenia na starcie i w każdym czasie trwania imprezy. 
 17. Pliki gpx odcinków wodnych są schematyczne i służą wyłącznie do określenia punktów początkowych i końcowych odcinka wodnego. 
 18. Nie wolno wykorzystać plików gpx odcinków wodnych jako tracka wytyczającego szczegółową trasę na wodzie. 
 19. Uczestnicy są sami organizatorami i są odpowiedzialni za trasę spływu packraftem, w tym za wybór miejsc wyjść z wody i wodowania w przypadku przenosek, sposobu ominięcia przeszkód i wyboru sczegółowej trasy na wodzie. 
 20. Woda to żywioł, którego potęga przekracza możliwości każdego człowieka, a pływanie packraftem niesie ze sobą ryzyko wypadków, których skutkiem może być utrata sprzętu, zdrowia lub życia. Pamiętajcie, że sami jesteście organizatorami swojego przejazdu a Wasza ostrożność i pokora wobec żywiołu stanowić będzie podstawę waszego bezpieczeństwa, a organizator nie będzie w stanie, ani nie jest zobowiązany do udzielenia, ani do zapewnienia Wam pomocy w trakcie przejazdu i spływu.
 21. Czas przejazdu liczony jest non stop od startu do momentu zameldowania się na mecie.
 22. Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. O kolejności zadecyduje czas pokonania Trasy zgodnie z Regułami Amber Road. Maksymalny limit czasu pozwalający na sklasyfikowanie wynosi 345 godzin. Ktoś musi wygrać, ale nikt nie przegra.
 23. Potwierdzeniem pokonania trasy Amber Road będzie jej zapis w formacie gpx, dokonany w czasie jazdy przez uczestnika.
 24. Organizatorzy odradzają jazdę, a szczególnie płynięcie w nocy lub w innych warunkach ograniczających widoczność i bezpieczeństwo. Jeśli jednak się na to zdecydujesz musisz być wyposażony w oświetlenie przednie i tylne, zapewniające bezpieczeństwo Twoje i innych. Pamiętaj, że w warunkach ograniczonej widoczności i długotrwałego zmęczenia ogranicza się Twoja zdolność realnej oceny zagrożeń.
 25. Wasze zmagania na trasie będą widoczne dzięki trackerom, które muszą pozostawać stale włączone w czasie imprezy. Uczestnik jest zobowiązany zapewnić ładowanie trackera w miarę potrzeb. Jazda z wyłączonym trackerem może stanowić podstawę do dyskwalifikacji. Tracker nie służy do nawigacji !!!!! zapisuje wyłącznie waszą pozycję i przesyła te dane do systemu ®Dot Maker, dzięki którego można kibicować i „pchać kropki” przed komputerami i smartfonami na całym świecie.
 26. Uczestnicy muszą zapewnić we własnym zakresie odpowiednie zabezpieczenie trackera, swoich urządzeń elektronicznych i źródeł zasilania przed wpływem środowiska wodnego i wilgoci przy użyciu wodoszczelnych pokrowców.
 27. Zastrzegamy prawo wprowadzenia do niniejszego Regulaminu uzupełnień i wyjaśnień oraz prawo do jego interpretacji zgodnie z duchem idei samowystarczalności i w celu zachowania Waszego bezpieczeństwa.

F.A.Q

Packrafty i rowery pasują do siebie jak dwie krople wody . Obydwa, na swój sposób, dają nam to samo: wolność. Swoboda podróżowania dalej i szybciej, niż mogłyby nas zaprowadzić nasze dwie stopy lub, w przypadku packraftu, tam gdzie w ogóle nie mogłyby nas zabrać.

Pack rafting to stosunkowo młody sport ale, jak to często bywa, sprzęt zdążył się już bardzo rozwinąć. Najlżejsze pontony ważą mniej niż kilogram.