Zgadzam się na wykorzystanie i administrowanie danymi osobowymi na potrzeby organizacji/
I agree to the use and administration of personal data for the purposes of the organization


Wyrażam zgodę na publikację podanych danych i wizerunku/
I consent to the publication of the given data and image


Przeczytałem i akceptuję regulamin/
I have read and I accept the rules